Formació

Formació: El món canvia, la gestió canvia, els clients canvien i és necessari estar preparats i anticipar-nos a aquests canvis. L’objectiu és transmetre a l’empresari els coneixements i habilitats que els permetin millorar la gestió de l’empresa. Oferim formació en gestió empresarial, vendes i habilitats directives.

Píndoles i ponències: Bàsicament, formació però molt breu i menys específica, interessants per transmetre en un ambient més relaxat conceptes i tendències que ajudin a millorar la gestió empresarial.