Equip

Empresa Òptima la formem un equip de professionals amb coneixement de totes les àrees d’una empresa, com són:

Gerència i estratègia

Vendes

Finances

Comptabilitat

Comunicació i imatge

Gestió de processos

Recursos humans

Fent que ens permet donar resposta a totes les necessitats de l’empresa. I el nostre equip està format per:

Empresistes

Economistes

Advocats

Coachs

Dissenyadors

Que permeten recolzar a l’empresari en totes les situacions que es troba en la gestió diària de la seva empresa.