Consultoria

Consultoria: O quan els arbres no deixen veure el bosc. A través de l’anàlisi de l’activitat, el model de gestió i el sector d’activitat identifiquem les fortaleses i debilitats de l’empresa. I s’estableix el pla d’acció per assolir els objectius fixats

Cada empresa i empresari són diferents, una història, una trajectòria i unes il·lusions que els fa diferents i únics,  els processos de consultoria els adaptem a cada projecte seguint uns passos comuns:

1er: Establir la situació real de l’empresa, identificar correctament on som és important per establir un correcte procés de millora de l’organització.

2on: Fixar els objectius a assolir, ja sigui creixement, optimització o corregir situacions d’ineficiència a empresa, important, que els objectius siguin concrets, mesurables, assolibles, ambiciosos i temporalitzats.

3er: Pla d’acció! Ja tenim el mapa, on estem i on volem estar, ara establim les accions a realitzar, les mesures a prendre, el moment en que cal realitzar-ho i el calendari a seguir.

4art: Control d’etapa, el camí és complex cal realitzar reunions de seguiment de les accions realitzades i els objectius assolits per tal de corregir desviacions i adequar el ritme de treball a la situació de cada empresa fins assolir els objectius fixats, la meta.

 Interin management: quan en aquest procés l’empresa necessita de recolzament extern per executar alguna acció de tot el procés ens incorporem a l’organització de l’empresa per executar-la i ens retirem un cop assolit l’objectiu.

 Nous projectes: Realitzar un correcte anàlisi del projecte empresarial a iniciar permet a l’emprenedor fer un estudi dels 360º del projecte i disposar d’un pla de negoci per iniciar l’activitat. Els passos són els mateixos que en consultoria, el punt de partida però és un full en blanc.